Trainingen van CJG+ de Kempen

CJG+ de Kempen
Zoeken

Trainingen van CJG+ de Kempen

CJG+ de Kempen biedt verschillende trainingen aan voor kinderen, jongeren en ouders. Bekijk hier ons aanbod.


Oudercursus: Autisme

Waar zouden we zijn zonder autisme..?!?

Stel je eens voor dat mensen als Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Mozart, Shakespeare nooit zouden hebben bestaan, of geen autisme zouden hebben gehad... Stel je de wereld eens voor zonder hun uitvindingen, hun boeken, de concerten, de songs, hun gedichten en schilderijen, speelfilms, gebouwen, filosofische en sociale standpunten enz. enz. enz... Onze wereld zou toch op zijn minst een stuk minder mooi, veilig en comfortabel zijn... Vergeet daarom nooit dat autisme, naast wat sociale beperkingen, vooral ook grote talenten met zich meebrengt.

Wat? Oudercursus over Autisme.

Wie? Ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (kenmerken van) Autisme in de leeftijd van 4-18 jaar.

Wanneer? Houd Facebook en Twitter bij voor de data, aanmelden en locatie, deze cursus wordt niet het gehele jaar door gegeven.  Meer informatie tijdens telefonische bereikbaarheid van CJG+

Inhoud? Informatie over wat Autisme is en praktische tips hoe hiermee om te gaan in de opvoeding van je kind. Samen zijn en ervaringen delen met andere ouders/opvoeders met een kind met (vermoeden of kenmerken) van Autisme. Het zien van de positieve kanten van je kind, het zien van de unieke talenten.

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.


Training:  “Opvoeden na (echt)scheiding”

Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de (echt)scheiding? En om te gaan met de stress die de (echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter communiceren met de andere ouder? Maar ook hoe helpt u uw kinderen tijdens de (echt)scheiding?

Dan kan deze training u hierbij helpen.

Wat? De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Er starten twee groepen tegelijk op verschillende dagdelen.  Ex-partners zitten dus niet bij elkaar in de groep. Het is ook mogelijk dat slechts één ouder de training volgt. 

Wie?

 • Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en ondersteuning zoeken in de communicatie met de andere ouder
 • Ouders die vragen hebben over hoe hun kind(eren) te begeleiden in deze nieuwe situatie. 
 • Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol als (alleenstaande) ouder.
 •  Ouders die behoefte aan informatie hebben over (echt) scheiding en/of  ouderschap.
 • Ouders die op zoek zijn naar een manier hoe samen ouder te zijn na de (echt)scheiding.

Wanneer? Houd Facebook en Twitter bij voor de data, aanmelden en locatie, deze cursus wordt niet het gehele jaar door gegeven.  Meer informatie tijdens telefonische bereikbaarheid van CJG+

Inhoud? Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod. 

 • Zorgen voor jezelf.
 • Handvatten voor het omgaan met emoties.
 • Communicatie met de co-ouder.
 • Communicatie met je kind(eren).
 • Omgaan met strijd.
 • Omgaan met loyaliteitsconflicten.

De training wisselt informatie en praktische oefeningen af.

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.


Oudercursus: “Anders omgaan met pubers”.

De puberteit wordt gezien als een belangrijke overgangsfase van kind naar volwassenheid waarin de jeugdige met specifieke ontwikkelingsopgaven wordt geconfronteerd. Het gaat daarbij om het verwerven van autonomie, de vorming van een eigen persoonlijkheid en seksuele identiteit, het ontwikkelen van een eigen moreel besef, oriëntatie op school en beroepskeuzes, etc. Ook voor ouders brengt de puberteit specifieke opgaven met zich mee zoals het zoeken naar een goed evenwicht in de opvoeding tussen loslaten en begrenzen. Hoewel de invloed van leeftijdgenoten in deze periode zeer groot is, kunnen ouders nog steeds een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van hun jongere.

Wat? Ouders stoeien vaak met de vraag “hoe kan ik mijn puber het beste aanpakken”, straffen lijkt geen resultaat te hebben, overleg met vrienden of familie levert vaak enkel frustratie op, omdat de indruk gewekt wordt dat zij wel weten hoe te handelen.

Wie? De cursus “Anders omgaan met pubers” blijkt in de praktijk veel te kunnen betekenen  voor ouders die een hulpvraag hebben hoe om te gaan met pubergedrag.

Wanneer? Houd Facebook en Twitter bij voor de data, aanmelden en locatie, deze cursus wordt niet het gehele jaar door gegeven.  Meer informatie tijdens telefonische bereikbaarheid van CJG+

Inhoud? We  werken in groepsverband. Het voordeel  is dat ouders ervaren dat zij echt niet de enigen zijn die met deze vragen zitten, dat zij het op een aantal fronten bij nader inzien nog zo slecht niet doen, dat er over en weer tips worden gedeeld, dat zij alle ruimte ervaren om hun vragen en ervaringen te delen en dat hun netwerk wordt uitgebreid.

Naast informatieoverdracht wordt er veel tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen van de deelnemers. Bovendien bestaat een gedeelte van iedere cursusbijeenkomst uit het oefenen van opvoedingsvaardigheden.

 • Ouders hebben op het moment dat zij hulp vragen, een veilig platform om hun meest urgente vragen te bespreken.
 • Ouders weten wat de puberteit voor hun kind en voor hen aan veranderingen met zich meebrengt.
 • Ouders delen hun vragen en zorgen met lotgenoten en deskundige hulpverleners.
 • Ouders hebben zicht op vaardigheden die de communicatie en relatie met hun kind kunnen verbeteren en leren die te gebruiken.
 • Ouders weten zich serieus genomen en gehoord in de problemen die zij ervaren met hun kind.

De cursus omvat zes bijeenkomsten van twee en een half uur. Daarin worden de volgende thema’s besproken en geoefend:

 1. Veranderingen in de puberteit
 2. Positieve aandacht en manieren van opvoeden
 3. Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber
 4. Ruzie voorkomen: praten met je puber
 5. Ruzie oplossen: overleggen met je puber
 6. Grenzen stellen en straffen

Er vindt in overleg met ouders evt. een terugkombijeenkomst plaats, die gedeeltelijk besteed wordt aan het herhalen van de opvoedingsvaardigheden en/of een keuze thema; bijvoorbeeld pubers en alcohol en drugs, pubers en seksualiteit, pubers en social media.

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.


Gastlessen op scholen in de Kempengemeenten

Wat? Op de basisscholen in de Kempengemeenten verzorgt het CJG+ de Kempen twee Gastlessen voor groep 7/8.

Wie? Kinderen van groepen 7/8 op de basisscholen in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Wanneer? In overeenstemming met de leerkrachten/directie van de scholen.

Inhoud? Dit jaar willen we de keuze geven uit  de lessen

 • Social media
 • Racisme/Pesten
 • Seksualiteit
 • Alcohol

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze gastlessen  verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor basisscholen in de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.


Kamperen bij de Boer in Reusel-De Mierden

Wat? Aanbod in Reusel-De Mierden ter ondersteuning van jongeren in de vakantieweek.

Wie en Wat? Aan alle jongeren die in Reusel-De Mierden gaan kamperen bij de Boer. Brief van Björn Roos van CJG+ gericht aan alle kampeerders bij de Boer in Reusel-De Mierden:

“Vorig jaar heb ik voor het eerst deel mogen nemen in de vreugde van het kamperen bij de boer. Ik heb hierop een aantal groepen mogen bezoeken en mezelf bijzonder vermaakt met de wijze waarop dit plaats vind. Wat mij opviel is dat vooral het samenzijn voorop stond en dat ouders vaak helpen met het organiseren en inrichten van de kampeerplekken. Gezelligheid ten top, en vooral niet onbelangrijk gezien en gezien worden. Bij ekkaar op bezoek is dan ook vooral het grootste samenzijn.

Wat me ook was opgevallen bij het elkaar bezoeken dat  is dat sommige groepen het wat lastiger had. Hier was er geen sprake meer van een gezellig samen zijn maar monde het uit in irritant gedrag waarbij er zelfs sprake is  geweest van geweld en intimidatie.
Hierover wordt er dan ook zorgen gemaakt over het kamperen bij de boer. Kunnen jongeren zichzelf verdedigen tegen groepen jongeren die kwaad in de zin hebben. Ze gaan op jullie plek liggen stieren en maken jullie kampeerweekend kapot.

Vanuit de gemeente reist de vraag of ze dit kamperen bij de boer nog willen. Een gehoord argument  om het niet te doen is de wettelijke maatregel van NIX18. Geen alcohol als je onder de 18.  Want de alcohol lijkt wel de reden om te gaan kamperen bij de boer. Maar ook de druk van andere groepen. Meiden die alleen kamperen en waarbij de jongens  op bezoek gaan. Jongens die grenzen van andere opzoeken en deze niet lijken te accepteren of over gaan.

Ik denk dat jullie als jongere eens kunnen laten zien wat het kamperen bij de boer echt is en kan zijn. Ik wil jullie daarom vragen om met zijn allen mee te komen denken hoe we dit jaar het kamperen bij de boer tot een mooi feestje kunnen laten worden.

Wat hebben jullie nodig en wat kunnen jullie hiervoor gebruiken om dit tot een paar mooie weken te komen met het kamperen bij de boer”

Wanneer? Ik wil jullie daarom graag uitnodigen om contact met me op te nemen via b.roos@cjgplusdekempen.nl

Kosten? Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor jongeren  uit de Kempen die  Reusel- De Mierden kamperen bij de boer.


Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs “Let's Go to Vo!”

Wat? Let’s go to VO! Is een weerbaarheidstraining voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Wie? Deze training staat open voor alle kinderen uit de Kempengemeenten die naar de middelbare school gaan en behoefte hebben aan extra weerbaarheid voor de start op de middelbare school.

Wanneer? Vraag er naar tijdens de bereikbaarheid van CJG+ of bij een Jeugd- en gezinswerker. Houd ook Facebook en Twitter bij voor de data, aanmelden en locatie, deze cursus wordt niet het gehele jaar door gegeven.  Meer informatie tijdens telefonische bereikbaarheid van CJG+

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze training verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor jongeren uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.


Oudercursus: "Opvoed+ "

Voel jij je vaak politieagent of scheidsrechter binnen jullie gezin? Is je kind vaak dwars en voel jij je onmachtig? Begrijp jij je kind niet altijd en mis jij de handleiding van jouw kind? Dan kan deze training je hierbij helpen.

Wat? De training bestaat uit zes bijeenkomsten waarin je leert hoe je krachtiger en positiever kunt communiceren met je kind. Het doel van de training is het verkrijgen van handvatten om te komen tot een positieve basiscommunicatie binnen het gezin. In jou eigen kracht als opvoeder komen staan en het zien van de positieve kanten van je kind, het zien van de unieke talenten.

Wie? De training is bedoeld voor ouders/verzorgers met een kind/kinderen met moeilijk te beïnvloeden gedrag (met/zonder gedragsdiagnose) in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. De training is zowel bedoeld voor ouderstellen als alleenstaande ouders, met een maximum van 10 gezinnen.

Wanneer? deze cursus wordt niet het hele jaar door gegeven. Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het CJG+  Meer informatie tijdens telefonische bereikbaarheid van CJG+

VAN STER NAAR STERKER

Sociale vaardigheid,- en weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 7 & 8

Ieder kind is een “ster”. In de training “Van ster naar sterker” willen wij dat kinderen weten waar ze goed in zijn en hoe zij dit kunnen laten zien en gebruiken. Daarnaast komen ook hun leerpunten aan bod. Wat vinden ze moeilijk? Wat willen zij leren?

De training is een mix van een sociale vaardigheidstraining en een weerbaarheidstraining. 

Het doel van deze training is dat het kind zich STERker voelt!

Voor wie?

 • Kinderen die gepest zijn/worden
 • Kinderen die verlegen zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben
 • Kinderen die moeten leren om voor zichzelf op te komen
 • Kinderen die moeilijk vrienden maken
 • Kinderen die snel boos worden en willen leren hoe zij hun gevoelens op een positieve manier kunnen uiten
 • Etc.

Inhoud:

In een groep van maximaal tien kinderen met twee begeleiders kunnen de kinderen op een speelse manier vaardigheden inoefenen. In de bijeenkomsten werken de kinderen toe naar een eigen presentatie aan ouders en andere belangstellenden. Daarin laat het kind zien hoe het aan zijn/haar leerpunten heeft gewerkt. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: complimenten geven en ontvangen, grenzen aangeven, lichaamshouding, positief denken, praatje maken, pesten, grenzen aangeven.

De training bestaat uit een groepsintake, acht kind bijeenkomsten en een ouderavond.

Wanneer:

In het voor- en najaar wordt de training van Ster naar Sterker aangeboden.

Aanmelden:

Om uw kind aan te melden bel met de algemene bereikbaarheid van  CJG+ de Kempen, op werkdagen tussen 10.00 – 12.30 uur op nummer  0497-745544.
Zij zullen een intakegesprek inplannen.

Kosten:

Deelname aan deze training is gratis.

Oudercursus AD(H)D

Is jullie kind een Pippi Langkous, een dromer of verstrooide professor? Is je kind gezellig druk en nadrukkelijk aanwezig? Heeft je kind veel ideeën, staat zijn/haar mond nooit stil en heeft het vaak een vol hoofd?  Heeft het energie voor 10? Ofwel heeft jullie kind (kenmerken van) AD(H)D of hebben jullie daar een vermoeden van? Dan is deze oudertraining zeker iets voor jullie.  Samen gaan we in gesprek, bieden wij  informatie en handvaten voor in de thuissituatie. En daarnaast: aandacht voor  het zien van je kind met zijn/haar  talenten en positieve kanten!

Wat

Een basis oudercursus over AD(H)D

Wie

Ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (kenmerken van) AD(H)D  in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Wanneer         

4  ochtenden van 9.30-11.00 uur: inloop vanaf 9.15 uur

 • Woensdag, 5 september
 • Woensdag, 19 september  
 • Woensdag, 3 oktober
 • Woensdag, 24 oktober        

Waar? Gemeentehuis Eersel

Inhoud

Basistheorie  over wat AD(H)D  is en praktische tips hoe hiermee om te gaan in de opvoeding van je kind. Samen zijn en ervaringen delen met andere ouders/opvoeders met een kind met (vermoeden of kenmerken) van AD(H)D. Het zien van de positieve kanten en unieke talenten.

Cursusleiders   

Eline van den Biggelaar en Esmee Spekschoor

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.

Aanmelden

Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het CJG+ of via e.spekschoor@cjgplusdekempen.nl. Graag uiterlijk voor 14 augustus.

Zit er niets voor u tussen? Kijk ook eens op de pagina wat kan ik zelf doen? voor meer initiatieven in de buurt en online hulp.

Snel naar